Tfn: 0250 - 59 33 75
Mobiltfn: 070 - 269 33 75
info@sakerhet.nu

 

 

Personalutbildning

En viktig del av vårt arbete är säkerhetsutbildning för personal inom skilda verksamheter.

Kunskap skapar trygghet på arbetsplatsen och ger förmåga att se sin egen betydelse i det förebyggande säkerhetsarbetet.

Vi går igenom praktiskt handhavande av säkerhetsutrustning och ser över utrymningsvägar och utrymningsrutiner.

- Vad ska vi göra för att förebygga katastrofsituationer?

- Vad ska vi göra när larmet går?

All personal måste få vara involverad i säkerhetstänkande, och känna till sitt ansvar.

Heta arbeten

För tillfälliga brandfarliga heta arbete krävs sedan nittiotalet ett heta arbeten certifikat. Detta erbjuder vi våra kunder.

Brandutbildning - Grundkurs

Företagsanpassade grundutbildningar.

 Kontakta oss gärna för mer information!

 


 
Vårt företag erbjuder skräddarsydda utbildningar för Ert företag