Tfn: 0250 - 59 33 75
Mobiltfn: 070 - 269 33 75
info@sakerhet.nu

 

 

Riskinventering

Tillsammans med Er utreder vi vilka brand- och säkerhetsrisker som finns i Er verksamhet.

Utifrån denna riskinventering upprättas anpassade checklistor.