Tfn: 0250 - 59 33 75
Mobiltfn: 070 - 269 33 75
info@sakerhet.nu

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska alla verksamma företag bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vårt företag erbjuder helhetslösningar där rutiner för detta arbete upprättas. 

Kontakta oss gärna för vidare information